Tachwedd 2023
Mae Tîm Arlwyo Caerffili wedi ennill Gwobr Arloesi LACA Rhanbarth Cymru yn ddiweddar yn Seremoni Wobrwyo Cydnabod Rhagoriaeth LACA Cymru.
Cafodd canol tref Ystrad Mynach ei thrawsnewid ddydd Sadwrn diwethaf, 18 Tachwedd, ar gyfer Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf gyntaf 2023.
MDisgwylir i’r tymheredd ostwng o dan sero heno a hoffai Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili sicrhau trigolion ein bod yn barod ar gyfer y gaeaf.
Mae Grant Dechrau Busnes Caerffili hyblyg yn cael ei ddarparu drwy bartneriaeth rhwng UK Steel Enterprise a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn annog perchnogion cartrefi gwag, sy'n dymuno byw yn eu heiddo, i wneud cais am grant i helpu gyda gwaith adnewyddu.
Yn y cyfnod cyn y Nadolig, mae Gwasanaeth Safonau Masnach Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn lansio menter newydd i ddiogelu prynwyr a busnesau bach lleol rhag y niwed sy'n cael ei achosi gan fasnach gynyddol nwyddau ffug ar grwpiau prynu a gwerthu lleol ar gyfryngau cymdeithasol.