Mawrth 2024
Mae gardd goffa yn Senghennydd, sy'n coffáu'r rhai a fu farw yn y trychineb gwaethaf yn hanes glofeydd Prydain, wedi cael y "gydnabyddiaeth y mae'n ei haeddu" ac wedi ei chydnabod yn ffurfiol gan Lywodraeth Cymru fel Gardd Goffa Genedlaethol Trychinebau Glofaol Cymru.
Bob blwyddyn, mae Maer Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn dewis elusen i’w chefnogi drwy gydol eu hamser yn y swydd.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn recriwtio hyd at 5 o brentisiaid peirianneg sifil fel rhan o Gynghrair Prentisiaethau Cymru.
Works are programmed to start on the 4th March 2024 and are expected to last up to a maximum 8 week
Mae masnachwyr annibynnol newydd wedi cael eu datgelu cyn lansiad y farchnad ar Fawrth 15