News Centre

Cyngor Caerffili yn chwilio am brentisiaid peirianneg sifil

Postiwyd ar : 05 Maw 2024

Cyngor Caerffili yn chwilio am brentisiaid peirianneg sifil
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn recriwtio hyd at 5 o brentisiaid peirianneg sifil fel rhan o Gynghrair Prentisiaethau Cymru.

Mae Cynghrair Prentisiaethau Cymru yn bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Sefydliad y Peirianwyr Sifil, Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig ac Arcadis.  Mae'n hwyluso cyflogi prentisiaid a chynorthwyo eu datblygiad yn y sector peirianneg sifil a mesur meintiau yng Nghymru.

Mae Cyngor Caerffili yn chwilio am brentisiaid mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau gan gynnwys draenio, priffyrdd, strwythurau a pheirianneg sifil.

Gall ymgeiswyr wneud cais trwy Gynghrair Prentisiaethau Cymru ar:

Prentisiaethau Technegol mewn Peirianneg Sifil - Cynghrair Prentisiaethau Cymru (WAA) arweiniodd recriwtio i gyflogwyr lluosog ledled Cymru – Lefel 3 | Apprenticeships cy (llyw.cymru)
 
Prentisiaethau Technegol mewn Peirianneg Sifil - Cynghrair Prentisiaethau Cymru (WAA) wedi arwain recriwtio i gyflogwyr lluosog ledled Cymru – Lefel 4
 


Ymholiadau'r Cyfryngau