Mehefin 2022
Wrth iddo agosáu at ben-blwydd cyntaf lansiad Hyb Cymorth i Gyn-aelodau'r Lluoedd Arfog Caerffili, mae’r cyd-sefydlwyr, Lisa Rawlings a Kelly Farr, yn myfyrio’n ôl dros y flwyddyn ddiwethaf.
Ym Mharti Traeth Rhisga – sef digwyddiad newydd a gafodd ei gynnal ym Mharc Tredegar ar ddydd Sadwrn 28 Mai a dydd Sul 29 Mai – fe wnaeth nifer aruthrol o ymwelwyr fwynhau'r heulwen fendigedig a'r 130 tunnell o dywod a oedd yn llawn blancedi picnic, cadeiriau cynfas, bwcedi a rhawiau.
08 Meh 2022
Mae diwrnod llawn hwyl gyda mynediad am ddim wedi’i drefnu ar Gaeau Owain Glyndwr, Heol y Cilgant, Caerffili ar ddydd Sadwrn Mehefin 11eg.
Yn y sesiwn hon, gallwch chi gael rhagor o wybodaeth am gymorth lleol sydd ar gael i'ch busnes chi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Banc Datblygu Cymru a Busnes Cymru.
Mae tri o addysgwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cael eu cydnabod yng Ngwobrau Menter yr Ifanc Cymru, eleni.
Mae Cynghorau Balch wedi cyrraedd rhestr fer gwobr Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus a gwobr PinkNews eleni.