Rhagfyr 2022
Mae gwaith i fod i ddechrau’n fuan ar gofeb ym Mharc Lansbury, Caerffili, er cof am Darren Smith, a gafodd Fedal Ddewrder y Frenhines, ar ôl ei farwolaeth, am ei ddewrder rhagorol.
Daeth Owen Davies a Robert Arthur, sy'n gweithio yng Nghanolfan Hamdden Heolddu, i helpu pan oedd aelod o Glwb Golff Bargod wedi mynd yn sâl.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gofyn i drigolion roi eu barn ar y ffordd mae'n delio â chartrefi gwag.
​Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn atgoffa rhieni bod achosion o haint streptococol grŵp A ymledol (iGAS) yn parhau'n brin yng Nghymru, a bod gan blant risg isel iawn o ddal y clefyd.
Rydyn ni'n cynhyrchu mwy o wastraff adeg y Nadolig nag unrhyw adeg arall o'r flwyddyn, felly, mae'n bwysicach nag erioed ein bod ni i gyd yn ceisio ailgylchu lle gallwn ni.
Mae swm syfrdanol o dros 7 miliwn tunnell o fwyd yn bennu lan yn y bin bob Nadolig yn y Deyrnas Unedig. Mae hwn yn cynnwys nifer anhygoel o 5 miliwn pwdin Nadolig, 2 filiwn twrci, a 74 miliwn mins-pei!