Rhagfyr 2022
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi amlinellu'r brif amserlen er mwyn cyflawni astudiaeth diogelwch ar y ffyrdd annibynnol o'r B4251, sef ‘Troadau Wyllie’ yn ôl yr enw lleol.
Mae pedair ysgol leol wedi cael eu gwobrwyo am eu hymdrechion o ran ailgylchu batris ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.
Heddiw (14 Rhagfyr), mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cytuno ar lefelau rhent deiliaid contract (tenantiaid) ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.
Mae gwasanaeth tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Cartrefi Caerffili, yn gofyn i’w ddeiliaid contract (tenantiaid) sicrhau bod eu manylion cyswllt yn gyfredol.
Mae ailgylchwr gwastraff bwyd arall wedi cael £500 fel rhan o ymgyrch Gweddillion am Arian Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Heddiw (14 Rhagfyr), mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo Polisi Perchentyaeth Cost Isel yn unfrydol. Bydd yn helpu'r rhai sydd ar incwm is i gael mynediad i berchentyaeth fforddiadwy.