Archif Newyddion

Chwilio Newyddion

Archif Newyddion
Mae Cyngor Caerffili ar daith i wella a newid. Rhan allweddol o'r broses hon yw ei uchelgais i ddatblygu swyddfeydd modern, addas i'r diben a fydd yn helpu i arbed arian a chaniatáu ffordd newydd o weithio yn y dyfodol.
Mae Dirprwy Brif Weithredwr newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi'i benodi i helpu cyflwyno rhaglen gyffrous o newid a gwelliant ledled y sefydliad.
Bydd gan Barc Penallta, Ystrad Mynach, dair nodwedd ddringo newydd yn fuan.
Mae Maer newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, y Cynghorydd Mike Adams, wedi datgelu ei elusen ddewisol ar gyfer y flwyddyn, sef Cymdeithas Cŵn Tywys y Deillion.
Mae offer chwarae newydd, sy'n cynnwys trên pren a ffrâm ddringo, yn eu lle ar faes chwarae Ysgol Gynradd Machen, yn sgil y Grant Ymrymuso'r Gymuned.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi datgelu cynlluniau i wella'r sgwâr yn Nhrinant, fel rhan o'i raglen gwelliannau amgylcheddol Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).