Archif Newyddion

Chwilio Newyddion

Archif Newyddion
Mae Ysgol Gynradd Nant y Parc wedi’i hachredu â Marc Safon Ysgolion o’r Radd Flaenaf ar 23 Mai, sy’n golygu mai nhw yw’r ysgol gynradd gyntaf yng Nghymru i gyflawni'r wobr hon ac ymuno â rhwydwaith o ychydig dros 140 o ysgolion yn y DU.
Gyn-filwyr, unigolion sy’n gadael y lluoedd arfog, a theuluoedd y bobl hynny, dyma gyflwyno Eich SGILIAU, Eich DYFODOL, sef rhaglen ddeuddydd ar gyfer cyn-filwyr, unigolion sy’n gadael y lluoedd arfog, a theuluoedd y bobl hynny, sy’n ystyried gyrfa newydd yn y Gwasanaeth Sifil.
Newyddion chwarel Tŷ Llwyd i roi gwybodaeth gyfoes i drigolion.
Yn ddiweddar, fe wnaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili gymeradwyo cynlluniau ar gyfer buddsoddi yn ei wasanaeth tai eleni.
Cafodd Rhisga ei thrawsnewid ar gyfer Parti Traeth Rhisga ar ddydd Sadwrn 27 a dydd Sul 28 Mai, ac fe wnaeth nifer enfawr o ymwelwyr fwynhau'r heulwen ar y ddau diwrnod.
Mae cymorth bellach ar gael i wella effeithlonrwydd ynni aelwydydd cymwys ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.