Ebrill 2024
Cafodd ail Ffair y Gwanwyn 2024 ei chynnal yng nghanol tref Coed Duon ddydd Sadwrn 13 Ebrill 2024.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffiil yn falch o gyhoeddi menter gyffrous sydd â'r nod o gynyddu cyfranogiad yn rasys 2k a 10k Caerffili sydd ar y gweill. Mewn cydweithrediad â busnesau lleol, bydd Chwaraeon Caerffili yn rhoi tocyn rhodd gwerth £100 i'r ysgol a'r clwb chwaraeon sydd â'r nifer uchaf o gystadleuwyr yn nigwyddiad 2k Caerffili ar...
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerffili wedi ennill Lefel Aur y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg. Cafodd y wobr ei dathlu wrth agor Canolfan Ieuenctid Parc Virginia yn swyddogol yng Nghaerffili yr wythnos hon.
Nod Menter y Cymoedd Gogleddol yw bod â rôl ffyniant bro cyfnod hir wrth fynd i’r afael â rhai o’r gwahaniaethau o fewn rhanbarthau sy’n bodoli o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.
Bydd Ysgol Gyfun Gymunedol Rhisga yn cynnal taith gerdded cŵn yng Nghoedwig Cwmcarn i godi arian ar gyfer ei Chanolfan Cyflwr y Sbectrwm Awtistiaeth.
Gall perchnogion tai ym Mwrdeistref Sirol Caerffili gael cyllid i wneud eu heiddo yn fwy ynni-effeithlon, diolch i gynigion wedi'u cytuno gan ei Gabinet.