Coedwig Coed Duon


HYSBYSIR
Rydym yn ystyried cais gan grŵp cymunedol sy'n dymuno prydlesu rhan o neu'r  tir cyfan yn yr ardal sydd wedi'i huwcholeuo'n las. NID ydym yn ystyried gwerthu'r coetir. Mae'r grŵp eisiau gwarchod a gwella'r coetir ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Cyn i benderfyniad gael ei wneud, hoffem glywed eich barn.
 
Mae sylwadau i'w gwneud yn ysgrifenedig i eiddo@caerffili.gov.uk neu i:-
 
Gwasanaethau Eiddo
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
CF82 7PG

Ymholiadau:

<< Gweld eiddo arall sydd ar gael