Y ganolfan newyddion

Chwilio Newyddion

Newyddion Diweddar
Y bwriad ar hyn o bryd yw y bydd hyn yn digwydd ddydd Sul 23 Mehefin 2024.
Penwythnos diwethaf, dydd Sadwrn 8 a dydd Sul 9 Mehefin, cafodd Parc Tredegar yng nghanol tref Rhisga ei drawsnewid ar gyfer trydydd Parti Traeth Rhisga blynyddol.
Daeth y gymuned at ei gilydd mewn llawenydd ac edmygedd i ddathlu pen-blwydd preswylydd lleol annwyl, Elsie, yn 100 oed. Cafodd yr achlysur llawen ei gynnal yn Neuadd yr Henoed, Maes-y-coed, lle mae Elsie wedi bod yn bresennol yn rheolaidd gyda grŵp henoed Maes-y-coed am y saith mlynedd diwethaf.
Mae Ysgol Uwchradd Islwyn, yn Oakdale, ar fin elwa ar fan chwarae amlddefnydd a gwaith datblygu ardal gymorth arbenigol newydd i ddisgyblion.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn annog trigolion i sicrhau eu bod nhw wedi cofrestru i bleidleisio ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi cynlluniau i addasu ei Bolisi Parcio i Breswylwyr, yn dilyn ymgynghoriad â deiliaid trwydded.