News Centre

Chwilio Newyddion

Newyddion Diweddar
Anogir preswylwyr i fod yn wyliadwrus ar ôl cael gwybod am alwyr diwahoddiad amheus yn galw heibio i eiddo mewn perthynas â difrod a achoswyd gan lifogydd diweddar.
Lansiwyd gwefan newydd sbon sy'n cynnwys cyfleusterau, gweithgareddau a llety i ymwelwyr gwych Coedwig Cwmcarn.
Yn ddiweddar, llwyddodd Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Caerffili Saffach (y Bartneriaeth) i sicrhau cyflwyno Gwaharddeb Ymddygiad Gwrthgymdeithasol i ddau berson ifanc o ardal Coed Duon.
Cytunodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar ei gyllideb ar gyfer 2020/21 yn ystod cyfarfod arbennig y Cyngor neithiwr (nos Iau 20 Chwefror)
Datganiad gan y Cynghorydd Philippa Marsden, Arweinydd y Cyngor (Dydd Iau 20 Chwefror):
Storm Dennis saw unprecedented levels of rain fall on ground that was already saturated and into swollen rivers resulting in significant flood damage to a number of properties across the county borough Unfortunately, we are expecting more heavy rain over the next 24 hours and our crews are working hard to keep culverts and gullies across the...