Y ganolfan newyddion

Chwilio Newyddion

Newyddion Diweddar
Mae Paul Taylor, perchennog tafarn a gwely a brecwast The Rock, Tredegar Road, Coed Duon, Gwent NP12 1DD, wedi’i erlyn am fethu â darparu gwybodaeth am alergenau yn groes i Reoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014.
Mae menter newydd i hyrwyddo ac annog perchnogaeth gyfrifol ar gŵn ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi ei lansio yr wythnos hon.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gwahodd sefydliadau lleol i ymuno ag ef i lofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog.
Heddiw (20 Medi) mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo’n unfrydol gynlluniau i ddarparu 1000 o gartrefi fforddiadwy carbon isel newydd dros y deng mlynedd nesaf i ddiwallu anghenion lleol cynyddol.
Mae Lluosi yn rhaglen newydd, sydd wedi’i chynllunio gan Lywodraeth y DU, i helpu trawsnewid bywydau oedolion ledled y DU drwy wella eu sgiliau rhifedd ymarferol ac mae wedi lansio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili!
Cafodd Bardd Plant Waterstones ar gyfer 2023, Joseph Coelho, ei groesawu i Lyfrgell Caerffili fel rhan o'i ‘Farathon Llyfrgelloedd’.