News Centre

Chwilio Newyddion

Newyddion Diweddar
All children eligible for free school meals who have enrolled with Bridges into Work to receive a frozen meal service will start receiving them from Monday 30 March.
Mewn achlysur emosiynol tu hwnt, adunwyd dynes 104 oed gyda'i mab 81 oed yr wythnos hon.
We are pleased to report that the authority is responding positively and is adjusting to the various restrictions and limitations that have been imposed on us to help combat the outbreak.
Yn ystod y cyfnod pan fydd ysgolion ar gau, bydd y Cyngor yn parhau i ddarparu prydau ysgol am ddim ar gyfer yr holl ddisgyblion cymwys.
Gyda'r ymdrech gymunedol wych ar ei hanterth i geisio helpu'r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau yn ystod pandemig coronafeirws, mae tîm Safonau Masnach Caerffili yn awyddus i gynnig bach o gyngor i helpu sicrhau bod pobl agored i niwed (gyda llawer o'r bobl hyn wrthi'n hunanynysu) yn osgoi sefyllfa lle mae nifer fach iawn o bobl...
Mae banciau bwyd yn dibynnu ar roddion, ac mae stoc dan bwysau mewn rhai rhannau o'r wlad.