Treth y Cyngor

Mae'r dreth gyngor yn dreth a bennwyd gan awdurdodau lleol i gwrdd â'u gofynion cyllideb. Mae'n helpu i dalu am y gwasanaethau rydym yn eu darparu ar gyfer preswylwyr bwrdeistref sirol Caerffili.

Cymorth a chyngor gyda'ch ymholiadau treth gyngor

 

Change of Address

Rhoi gwybod am newidiadau                  

Discounts-and-exemptions

Gostyngiadau ac eithriadau          

Council Tax Premiums Consultation

Trafferth wrth dalu’ch bil?           

 

Tudalennau perthynol

Apeliadau Treth y Cyngor | Sgamiau treth y cyngor | Rhyddfreinwyr ar y Tir