Gostyngiadau ac eithriadau

 

Council tax reduction

Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor                 

Single person discount

Gostyngiad Person Sengl            

Empty properties and second homes

Eiddo gwag ac ail gartrefi            

Property exemptions

Eithriadau