Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ysgol Llancaeach / Llanfabon 

Cynnig

Lleoliad:  Ysgol Gynradd Newydd yn Llancaeach / Llanfabon

Cyfuno Ysgol Iau Llancaeach ac Ysgol Fabanod Llanfabon er mwyn creu Ysgol Gynradd newydd i gynnwys defnydd cymunedol o'r cyfleuster 

Mae'n bwysig pwysleisio mai dim ond cynigion ydynt ar hyn o bryd a bydd yr ymgynghoriad â phob rhanddeiliad allweddol yn rhan hanfodol o'r broses, wrth i'r cynlluniau ddatblygu.

Tim Ysgolion yr 21ain Ganrif
Gyfarwyddiaeth Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol
Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7PG

Ebost: ysgolionyr21ainganrif@caerffili.gov.uk

Wefan: Ysgolion yr 21ain Ganrif