Grantiau a benthyciadau tai

Gwybodaeth am y grantiau sydd ar gael i helpu perchnogion tai ac, mewn rhai amgylchiadau,deiliaid contract (tenantiaid, i atgyweirio, gwella neu addasu eu cartrefi. 

 

Hysbysiadau preifatrwydd - Tai'r Sector Preifat (PDF)

Oherwydd y pandemig, mae'r Cyngor wedi penderfynu atal dros dro gymryd ymholiadau newydd am grantiau atgyweirio cartrefi ac ymholiadau newydd ar gyfer yr holl gynhyrchion benthyciadau tai o 22 Hydref 2020. Sylwch y bydd unrhyw geisiadau brys yn dal i gael eu hystyried. Bydd y sefyllfa'n cael ei hadolygu'n rheolaidd gan reolwyr tai a bydd y systemau'n cael eu hadfer cyn gynted â phosibl.