Awgrymiadau ar leihau gwastraff

Y ffordd orau o ddelio gyda'n gwastraff yw peidio â'i greu yn y lle cyntaf. Gwaredu gwastraff yw'r dewis olaf!

Gallwch chi osgoi gwastraff trwy'r canlynol:

 • Cam 1 – Atal (hoff ddewis)
 • Cam 2 – Paratoi ar gyfer ailddefnyddio
 • Cam 3 – Ailgylchu
 • Cam 4 – Adfer
 • Cam 5 – Gwaredu (cas ddewis)

Atal Gwastraff

 • Cadw cynhyrchion am gyfnod hirach
 • Defnyddio deunyddiau sy'n llai peryglus
 • Defnyddio llai o ddeunydd mewn dylunio a gweithgynhyrchu

Lleihau

Dyma rai syniadau:

 • Peidio â phrynu pethau diangen
 • Dewis pethau sydd wedi'u gwneud yn dda ac a fydd yn para
 • Defnyddio batris sy'n gallu cael eu hailwefru
 • Peidio â thaflu pethau i ffwrdd os ydyn nhw'n torri, ceisio eu hatgyweirio nhw
 • Prynu bwyd gyda llai o ddeunyddiau pecynnu. Er enghraifft, prynu ffrwythau a llysiau rhydd a pheidio a'u rhoi nhw mewn bagiau
 • Peidio â defnyddio pethau tafladwy
 • Defnyddio eich bagiau siopa eich hun pan fyddwch chi'n mynd i siopa.

Ailddefnyddio

Dyma rai syniadau:

 • Prynu nwyddau ail law o siop elusen, arwerthiant cist car neu sborion. Yn ogystal â helpu'ch amgylchedd, byddwch chi'n arbed llawer o arian.
 • Ailddefnyddio potiau iogwrt neu hanner gwaelod poteli plastig fel potiau planhigion.
 • Gall bagiau siopa plastig gael eu hailddefnyddio sawl gwaith fel bagiau siopa. Gallan nhw hefyd gael eu defnyddio fel bagiau bin.
 • Rhoi eitemau diangen i ffrindiau neu berthnasau a fyddai’n ei hoffi, neu ei werthu i rywun arall a all ei ddefnyddio.
 • Prynu llaeth mewn poteli gwydr gan eich dyn llaeth, sy'n gallu cael eu dychwelyd i'w hailddefnyddio.
 • Prynu cynnyrch ddiarogleuo, golchi a glanhau sy'n gallu cael eu hailddefnyddio
 • Prynu cewynnau i'w ail ddefnyddio / go iawn

Rhoi eitemau i Siop Ailddefnyddio Penallta neu Furniture Revival. Mae eitemau sydd wedi'u rhoi hefyd ar gael i'w prynu.

Ailgylchu

Dyma rai ffyrdd y gallwch chi wneud hyn:

Cysylltwch â ni