Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022. We apologise for any inconvenience this may cause.

Cadi bwyd

Stay Connected

Gallwch nawr  gofrestru am rybuddion e-bost i gael gwybod am newidiadau i'ch casgliad bin a'ch newyddion ailgylchu. Rydym hefyd yn cynnig tanysgrifiadau i wasanaethau a newyddion arall y cyngor.

Caiff eich cadi bwyd ei ddefnyddio ar gyfer yr holl wastraff bwyd, a chaiff ei wagio bob wythnos.

Gallwch roi’r bwyd canlynol yn y bin hwn:

 • Ffrwythau
 • Llysiau
 • Bara wedi’i lwydo
 • Bagiau te
 • Plisgyn wy
 • Cig a physgod
 • Bwyd anifeiliaid anwes
 • Esgyrn
 • Cynnyrch llaeth
 • Reis
 • Pasta
 • Gweddillion Bwyd
 • Grawnfwydydd

Ni allwn ailgylchu:

 • Olew coginio wedi’i ddefnyddio

Angen bin newydd?

Bydd angen dau gynhwysydd arnoch chi – cadi bach i'w gadw yn eich cegin a chadi mwy i'w storio y tu allan. Os nad oes gennych unrhyw un o'r cynwysyddion hyn, gofynnwch am un gennym ni heddiw yn rhad ac am ddim.

I ble mae’r gwastraff yn mynd?

I safle Bryn Compost, Gelligaer, lle mae cyfleusterau compostio.

Oes angen i mi ddefnyddio bag pydradwy ar gyfer y gwastraff bwyd?

Nac oes. Gallwch roi eich gwastraff bwyd mewn unrhyw fath o fag cludo (gan gynnwys bagiau bara neu fagiau tatws) gan y bydd y bagiau'n cael eu didoli yn y cyfleuster trin gwastraff.

Monitro cyfranogiad ar ailgylchu

O bryd i'w gilydd bydd yr adran rheoli gwastraff yn monitro cyfranogiad ar ailgylchu, gwastraff gweddilliol a gwastraff bwyd/gardd. Rydym wedi cwblhau ymarferiad monitro cyfranogiad gwastraff bwyd yn ddiweddar, ond yn y gorffennol wedi monitro ailgylchu i benderfynu pa eiddo sydd yn/neu ddim yn cymryd rhan. Gall gwastraff gweddilliol gael ei fonitro er mwyn sicrhau nad yw gwastraff  ychwanegol neu  amhriodol yn cael ei roi allan i'w gasglu. Mae'r ymgyrchoedd hyn yn sicrhau y gallwn dargedu ein haddysg, cyngor ac arweiniad i drigolion a allai fod angen cymorth pellach, gyda lefelau priodol o orfodi os oes angen.

Cysylltwch â ni