Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Adfywio Celfi

Mae hwn yn gyfleuster yn Rhymni lle gall trigolion y fwrdeistref sirol brynu celfi ac eitemau trydanol wedi’u hadnewyddu yn rhad.

Mae amrywiaeth mawr o ddodrefn ac eitemau trydanol o safon uchel ar gael am bris cystadleuol gan gynnwys celfi i’r ystafell fyw, yr ystafell wely a rhai eraill, peiriannau golchi, oergelloedd, peirannau golchi dillad, tostwyr, tegellau.

Rydym ar agor i bawb p’un ai a ydych yn gweithio, ar incwm isel neu ar fudd-daliadau. Os ydych ar fudd-daliadau gallwch gael gostyngiad.

Rhoddion

Mae’r Fenter yn dibynnu ar roddion, ac mae’n casglu eitemau’r cartref y mae modd eu hailddefnyddio, gan eu hadnewyddu a’u gwerthu.

Cyn rhoi rhywbeth i’r Fenter, cofiwch y canlynol:

  • Rhaid bod gan ddodrefn â ffabrig arno label yn nodi ei fod yn cydymffurfio â safonau diogelwch tân 1988.
  • Rhaid gallu ailddefnyddio’r eitemau.  Rydym yn trwsio celfi i raddau, ond gallwn ni ddim casglu eitemau sydd angen eu hadnewyddu’n llwyr.Gallwn gasglu eitemau am ddim yn y fwrdeistref sirol. I drefnu casgliad ffoniwch 01685 846830 neu ewch i www.thefurniturerevival.co.uk.

Bydd casgliadau oergelloedd yn costio £15.00

Amseroedd Agor

Llun – Iau 8.30am i 4.30pm
Gwener 8.30am i 4pm

Cysylltwch â ni