Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Cyngor ynghylch symptomau, cadw pellter cymdeithasol a hunanynysu

Yr hyn y dylech ei wneud os oes gennych symptomau COVID-19, os ydych wedi profi'n bositif am COVID-19, neu os ydych wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd â COVID-19, ewch i wefan Llywodraeth Cymru am y wybodaeth ddiweddaraf.

Wybodaeth a cyngor pellach

Gallech ofyn am wybodaeth a cyngor pellach.

  • Os ydych yn ansicr beth y mae hunanysu yn olygu 
  • Os ydych wedi cael prawf positif ac yn eisiau gofyn cwestiwn 
  • Os ydych bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi cael prawf positif ac mae gennych chi cwestiwn 
  • Os ydych yn poeni am rhywun sydd yn hunanynysu
Sylwch, ni fydd y ffurflen hon yn gweithio o fewn Internet Explorer. Defnyddiwch borwr mwy modern fel Edge, Chrome neu Safari