Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Apêl banc bwyd y Nadolig 2022

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn apelio ar drigolion, staff a busnesau i gefnogi eu banc bwyd lleol dros yr ŵyl.

RHODDWCH NAWR

Mae banciau bwyd yn rhoi bwyd a chymorth brys i deuluoedd ac unigolion sydd mewn argyfwng ariannol. Maent yn dibynnu’n helaeth ar roddion, yn enwedig dros y Nadolig, ac maent wedi gweld y galw am eu cefnogaeth yn cynyddu drwy gydol y pandemig ac o ganlyniad i’r argyfwng costau byw presennol.

Mae'r Cyngor yn casglu rhoddion arian parod fel rhan o apêl eleni i alluogi banciau bwyd i brynu'r cyflenwadau sydd eu hangen yn fawr arnyn nhw.

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch UnedGyfathrebu@caerffili.gov.uk.