Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Canllawiau Profedigaeth

Gwyddom y gall fod yn adeg anodd pan fydd rhywun sy'n agos atom yn marw. Gall y teimladau o sioc, tristwch, colled a dryswch ymyrryd â phob agwedd o’n bywydau. Mae hefyd yn adeg lle y mae cymaint o bethau i'w gwneud, er ein bod yn teimlo na allwn eu gwneud o gwbl.

Mae Gwasanaeth Cofrestru a Phrofedigaeth y Cyngor wedi cynhyrchu’r canllawiau profedigaeth hyn er mwyn eich helpu yn ystod y cyfnod anodd hwn. Maent yn rhoi arweiniad, cymorth a sicrwydd a byddant yn eich helpu i ddod o hyd i'r holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch er mwyn eich helpu i ddod dros eich profedigaeth.

Darllenwch ein Canllawiau Profedigaeth am fwy o wybodaeth.