Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg Llywodraeth Cymru, wedi ymweld ag Ysgol Gynradd Markham
Rydyn ni'n ymwybodol o drafodaethau parhaus ar y cyfryngau cymdeithasol yn ymwneud â dyfodol y safle. Dyma ddatganiad am sefyllfa bresennol y Cyngor.
Mae gosod gwaith celf newydd yn Ysgol Gynradd Graig-y-Rhaca yng Nghaerffili yn dathlu'r amgylchedd a'r gymuned.
Heddiw (14 Mehefin) mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo buddsoddiad ychwanegol i greu canolfan newydd i ddysgwyr agored i niwed a chyfleusterau ychwanegol ym Mhontllan-fraith.
Mae cais ar gyfer ‘materion a gedwir yn ôl’ wedi cael ei gyflwyno gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar gyfer cynllun byw bywyd hŷn newydd arloesol ar safle hen gartref gofal Tŷ Darran yn Rhisga.
Gallai ysgol gynradd newydd o'r radd flaenaf gael ei hadeiladu yn Rhymni fel rhan o gynlluniau cyffrous sydd wedi'u datgelu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yr wythnos hon.