Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Ysgol Gynradd Ty’n-y-Wern, sydd eisoes wedi derbyn y ‘Gwobr Arian Teithiau Iach’, bellach wedi ennill y teitl aur.
Yn dilyn cwblhau'r gwaith draenio ddiwedd 2021/ddechrau 2022, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn bwriadu cwblhau gollyngfa cwlfert sy'n weddill yn ystod gwyliau'r haf 2023, gan gau'r ffordd yn llwyr.
Mae Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi gofyn i’r Prif Weinidog ymyrryd i helpu i fynd i’r afael â materion hanesyddol ynghylch gwastraff cemegol a gafodd ei waredu ar ddiwedd y 1960au ar safle chwarel Tŷ Llwyd ger Ynysddu.
Yn ddiweddar, mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo cynlluniau i ddatblygu Prosiect Cyfnewidfa Caerffili ymhellach.
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerffili wedi ennill Lefel Arian y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg.
Mae trigolyn arall Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi ennill £500 am ailgylchu gwastraff bwyd fel rhan o ymgyrch y Fwrdeistref, Gweddillion am Arian.