Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Safonau Masnach Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn atgoffa busnesau bwyd lleol i sicrhau eu bod nhw'n deall eu cyfrifoldebau o ran darparu gwybodaeth am alergenau bwyd.
Mae datblygiad tai newydd ar safle'r hen Lofa Penallta ger Hengoed, Caerffili nawr wedi'i gwblhau, gyda phreswylwyr wedi symud i mewn ac yn mwynhau eu cartrefi newydd.
Bydd trigolion ledled y DU yn dod at ei gilydd i roi help llaw a chymryd rhan yn The Big Help Out i nodi Coroni’r Brenin ym mis Mai.
Bydd digwyddiad yn cael ei gynnal ar ddydd Gwener 28 Ebrill am 3pm i agor man coffa newydd ym Mharc Lansbury.
Canol Tref Coed Duon yw'r dref ddiweddaraf i fanteisio ar fynediad cyhoeddus at Wi-Fi am ddim.
Bydd y ffordd ar gau ddydd Sul yma (23 Ebrill) rhwng 7am a hanner nos i ganiatáu gwaith ailosod tyllau archwilio, ac i fapio a glanhau'r system ddraenio. Bydd BT Openreach hefyd ar y safle yn arolygu eu hoffer.