Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae tir wedi’i dorri ar leoliad Heol Caerdydd cyn iddo agor yn hydref 2023
Yn ddiweddar, fe wnaeth Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili gymeradwyo cynlluniau i ddiwygio trefniadau torri gwair, gyda'r nod o hyrwyddo bioamrywiaeth.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi croesawu cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i helpu darparu nifer o gynlluniau lliniaru llifogydd.
Mae'r Cynllun TCC mewn Mannau Cyhoeddus sy'n cael ei weithredu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi dathlu ei ben-blwydd yn 25 oed yn ddiweddar.
Yn dilyn eu llwyddiant yng Ngwobrau Cenedlaethol Pysgod a Sglodion y Deyrnas Unedig 2023, lle cawson nhw eu cydnabod fel y gorau yng Nghymru, a’r ail gorau yn y Deyrnas Unedig gyfan, mae perchennog Fish Kitchen 1854 ar fin lansio ei fwyty pysgod a sglodion newydd ym Margod.
SPORTTAPE yw busnes teuluol, lleol sydd wedi cymryd bron degawd i gael llwyddiant dros nos.