News Centre

Canolfan lles Caerffili – Diweddariad

Postiwyd ar : 02 Meh 2023

Canolfan lles Caerffili – Diweddariad
Mae cynlluniau i adeiladu canolfan iechyd a lles newydd o'r radd flaenaf yng nghanol Caerffili yn dechrau dod yn eu blaen.
 
Bydd gweithgarwch ar y safle yn dechrau wythnos nesaf (dydd Llun 5 Mehefin) wrth i gontractwyr gychwyn y gwaith o glirio rhannau o'r tir i ganiatáu gwaith arolwg.
 
Un o'r arolygon allweddol i'w cwblhau ar y safle yw gwaith Ymchwilio Safle, a fydd yn helpu cadarnhau pa fath o bridd/craig sydd o dan y safle, er mwyn i sylfeini a draeniau gael eu dylunio.
 
Cyn i'r gwaith hwn gychwyn, bydd llystyfiant yn cael ei glirio o'r safle mewn ardaloedd arwahanol lle bydd angen i'r offer arolygu gael mynediad.
 
Bydd ecolegydd yn bresennol i sicrhau na fydd unrhyw niwed i fywyd gwyllt yn ystod y gwaith clirio. Bydd y gwaith hwn yn dechrau ar 5 Mehefin a dylai bara am wythnos.
 
Yn dilyn clirio'r safle, bydd offer arbenigol yn cael eu defnyddio i gymryd samplau o'r safle yn yr ardaloedd lle mae'r llystyfiant wedi'i glirio. Bydd y gwaith hwn yn dechrau rhwng canol a diwedd mis Mehefin, a bydd yn cymryd tua phythefnos.
 
Mae'r cyfleuster trawiadol newydd yn cael ei ddarparu yn sgil hwb ariannol gwerth £20 miliwn gan Gronfa Codi'r Gwastad y Llywodraeth. Mae Cyngor Caerffili hefyd yn cyfrannu dros £13 miliwn o'i gronfeydd wrth gefn ei hun tuag at y cyfleuster newydd cyffrous, a fydd yn cael ei ddatblygu ar dir ger Parc Busnes Caerffili.
 
Am ragor o wybodaeth am y cynlluniau cyffrous, cliciwch yma:
www.caerffili.gov.uk/news/news-bulletin/january-2023/%E2%80%8Bgreen-light-for-%C2%A333million-wellbeing-hub?lang=cy-gb


Ymholiadau'r Cyfryngau