Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cytuno’n unfrydol i sefyll ochr yn ochr ag Undebau Llafur i alw ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig am gynnydd mewn cyllid i awdurdodau lleol.
Mae cydweithredu rhwng Ysgol Gynradd Derwendeg a Heddlu Gwent wedi arwain at ddull newydd o ddysgu a hybu diogelwch cymunedol – gan ddefnyddio Minecraft.
Mae Ysgol Gynradd Fochriw wedi llwyddo i sicrhau tair gwobr yng nghystadleuaeth Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig.
Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo adnewyddu ein hardaloedd presennol ni sydd â Gorchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus sy’n cyfyngu ar yfed alcohol ac mae’n cyflwyno sawl mesur newydd i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn lleoliadau penodol.
Mae Ysgol Gynradd Deri wedi ennill Gwobr Goffa Catherine a Daniel Phillips gan Sefydliad Hodge yn ystod cystadleuaeth Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig.
Taliad o £150 ar gyfer Cymorth Costau Byw Llywodraeth Cymru (Y Prif Gynllun) – Gwiriwch a ydych chi'n gymwys a chofrestri nawr!