Tachwedd 2022
Rydym yn gofyn i drigolion ledled Gwent gymryd rhan a chefnogi Diwrnod Rhuban Gwyn ddydd Gwener 25 Tachwedd.
Cafodd y digwyddiad cyntaf mewn cyfres o bedair Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf, sy'n digwydd ledled y Fwrdeistref Sirol eleni, ei gynnal yng nghanol y dref, Ystrad Mynach, ar ddydd Sadwrn 19 Tachwedd. Roedd canol y dref wedi croesawi 9,000 o ymwelwyr, y nifer fwyaf o bobl sydd erioed wedi mynychu digwyddiad yn Ystrad Mynach, a'r diwrnod prysuraf o...
Mae Grŵp Henoed Maes-y-coed wedi gallu parhau i gadw mewn cysylltiad diolch i gyllid gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Enillodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili'r categori ‘Cyfathrebu mewn Argyfwng’ yng Ngwobrau Tai Cymru eleni.
Yn dilyn archwiliad pellach gan Trafnidiaeth Cymru o drosbont Shingrig Road, mae traul ychwanegol i’r bont wedi’i darganfod a bydd angen rhaglen waith ychydig yn hirach na’r hyn a gafodd ei gyhoeddi yn wreiddiol.
Mae Siôn Corn wedi cael ei weld yn danfon siec gwerth £500 i ailgylchwr gwastraff bwyd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.