Tachwedd 2021
Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo estyniad 12 mis i'r Strategaeth Masnacheiddio a Buddsoddi, i adeiladu ar y llwyddiannau hyd yma.
Mae gwaith glanhau cymunedol wedi'i drefnu yng Nghwmfelin-fach yn dilyn llwyddiant diweddar ym Mharc Lansbury.
Fe wnaeth Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd a Chynaliadwyedd geisio cymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer ymestyn ac amrywio rhai o'r ardaloedd sy'n destun Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus i gynnwys cyfyngiadau ar ymddygiad gwrthgymdeithasol a chyflwyno nifer o ardaloedd newydd yn y Fwrdeistref Sirol.
Dros yr 8 mlynedd diwethaf, mae tai cyngor yng Nghaerffili wedi cael eu trawsnewid fel rhan o raglen Safon Ansawdd Tai Cymru, gan sicrhau y gall yr awdurdod ddarparu cartrefi diogel a chynnes sydd wedi'u rheoli'n dda mewn cymunedau gwych.
Mae'n tynnu at y Nadolig yng nghanol tref Bargod wrth iddi baratoi ar gyfer Marchnad Bwyd a Chrefft y Gaeaf.
Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo ymestyn y Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus (PSPO) cyfredol i gynnwys gwahardd pob ci o gaeau chwaraeon wedi'u marcio sy'n eiddo i'r Cyngor.