Mawrth 2024
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi'r manylion am gynllun rhyddhad ardrethi dros dro newydd y bydd eiddo manwerthu, hamdden a lletygarwch yn elwa ohono o fis Ebrill 2024.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi diwygiadau i’r meini prawf dyrannu ar gyfer caeau pob tywydd. Mae'r penderfyniad hwn yn adlewyrchu tirwedd esblygol rygbi a phêl-droed ac yn darparu ar gyfer newidiadau sydd wedi'u gwneud gan y cyrff llywodraethu priodol. Bydd y meini prawf dyrannu yn dod i rym ym mis Mehefin 2024 yn barod ar...
Amserlenni bysiau ac amserlenni diwygiedig o 1 Ebrill
Yn ddiweddar, mae dysgwyr Blwyddyn 6 ar draws ysgolion cynradd y Fwrdeistref Sirol wedi mynychu digwyddiad Criw Craff.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi cynlluniau a allai drawsnewid addysg uwchradd yng Nghwm Rhymni Uchaf dros y blynyddoedd nesaf.
Mae agoriad datblygiad marchnad newydd yng nghanol tref Caerffili wedi cael ei ohirio