News Centre

Digwyddiad Criw Craff yn addysgu disgyblion Blwyddyn 6 am ddiogelwch yn y gymuned

Postiwyd ar : 14 Maw 2024

Digwyddiad Criw Craff yn addysgu disgyblion Blwyddyn 6 am ddiogelwch yn y gymuned
Yn ddiweddar, mae dysgwyr Blwyddyn 6 ar draws ysgolion cynradd y Fwrdeistref Sirol wedi mynychu digwyddiad Criw Craff.
 
Mae Criw Craff yn ddigwyddiad sy’n darparu sgiliau i ddysgwyr ifanc sydd ar fin mynd i’r ysgol uwchradd, gan roi’r cyfle iddyn nhw ennill sgiliau hanfodol ar adeg argraffadwy yn eu datblygiad.
 
Mae’r digwyddiad yn ffordd effeithiol o godi ymwybyddiaeth gan nifer o asiantaethau proffesiynol, er mwyn sicrhau bod disgyblion yn cael gwybodaeth hanfodol wrth iddyn nhw ddod yn fwy annibynnol wrth symud i’r ysgol uwchradd.
 
Roedd yr asiantaethau canlynol yn bresennol yn y digwyddiad ac fe wnaethon nhw gyflwyno gwybodaeth ynglŷn ag aros yn ddiogel a pheryglon i gadw llygad amdanyn nhw:
 
  • Tîm diogelwch ffyrdd y Cyngor – Pwysigrwydd gwisgo gwregysau diogelwch, eu gwisgo nhw'n gywir, a chanlyniadau peidio â gwneud hynny.
  • Trafnidiaeth Cymru – Peryglon ar y rheilffyrdd.
  • Wales & West Utilities – Diogelwch o ran nwy, yn enwedig gollyngiadau nwy a gwenwyno carbon monocsid.
  • Dosbarthiad Trydan y Grid Cenedlaethol – Diogelwch o ran trydan, gan gynnwys themâu yn ymwneud ag is-orsafoedd, gwifrau uwchben, offer stryd a pheryglon cudd.
  • Resolve It! CIC – Diogelwch personol o ran ymddygiad anymosodol a diogelu eich gofod personol chi.
  • Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru – Diogelwch tân, gan gynnwys tanau glaswellt a chanlyniadau cynnau tanau glaswellt bwriadol.
  • Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub – Mesurau diogelwch dŵr gan gynnwys sut i gadw'n ddiogel ar y traeth ac o amgylch afonydd.
  • Dogs Trust – Sut i drin cŵn a sut i gadw'n ddiogel o amgylch cŵn sy'n perthyn i eraill.


Ymholiadau'r Cyfryngau