Mawrth 2023
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cytuno i fabwysiadu'r model cyfunol newydd o waith ieuenctid yn ffurfiol, a oedd wedi ennill amlygrwydd a llwyddiant yn ystod y pandemig COVID-19.
Mae man chwarae antur awyr agored newydd wedi agor yn y gyrchfan hanesyddol i dwristiaid, Maenordy Llancaiach Fawr, Nelson.