Mawrth 2023
Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi plannu coeden yng Nghwmfelinfach i nodi blwyddyn ers lansio'r goedlan goffa.
Mae perllan gymunedol newydd wedi cael ei datblygu ym Maes Mabon, Nelson.
Mae cynlluniau manwl i ymestyn ysgol arbennig flaenllaw yn Ystrad Mynach wedi cael eu datgelu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yr wythnos hon.
Dewch draw i ganol tref Ystrad Mynach a rhowch FFYNNON yn eich cam ddydd Sadwrn yma, 25ain Mawrth!
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo cynlluniau i ddiwygio cyfundrefnau torri gwair, gyda'r nod o hybu bioamrywiaeth.