Mehefin 2022
Mae trigolion a busnesau’n cael eu hannog i godi eu llais yn erbyn bridio cŵn bach yn anghyfreithlon a’i adrodd yn ddienw i Crimestoppers.
Arwerthiant Cerfluniau 'A Dog’s Trail'. Dydd Mawrth 21 Mehefin, 6pm–10.30pm gyda Charles Hanson.
Bydd digwyddiad poblogaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, 'Pa Ffordd Nawr?' yn dychwelyd ar 12 Gorffennaf 2022.
Mae gwaith wedi'i gwblhau ar y cartrefi newydd cyntaf sy'n cael eu datblygu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, fel rhan o raglen beilot tai arloesol.
Mae’r Sefydliad Safonau Masnach Siartredig (CTSI), mewn partneriaeth â Safonau Masnach Cymru a Grŵp Bwyd Gwent Fwyaf, wedi cyhoeddi sawl cyfieithiad newydd o’r “Adnoddau Ymwybyddiaeth Alergenau” poblogaidd.
Bydd y datblygwyr, Andrew Scott Ltd, yn bwrw ymlaen gyda datblygiad Ysgol yr 21ain Ganrif ar gyfer Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon.