Mehefin 2022
Fel rhan o'r cynlluniau uchelgeisiol i drawsnewid tref Caerffili, rydyn ni'n gofyn am eich barn chi am y gyfnewidfa drafnidiaeth arfaethedig.
Mae Anthony Rice, o Aberbargod, wedi llwyddo i ddod o hyd i waith yn natblygiad Pentref Gerddi'r Siartwyr, ym Mhontllan-fraith, oherwydd y bartneriaeth rhwng: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili; y darparwr tai, Grŵp Pobl; a'r datblygwr eiddo, Lovell.
Mae'n bleser gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili gyhoeddi ei fod wedi cyrraedd y rhestr fer mewn dau gategori yng Ngwobrau Cyfranogiad TPAS Cymru eleni.
Heol Penallta, Ystrad Mynach ar gau o ddydd Llun 27 Mehefin tan 26 Awst 2022 er mwyn caniatáu i Wales and West Utilities osod prif bibell nwy newydd.
Cafodd Strategaeth y Gymraeg Pum Mlynedd 2022-2027 ei lansio yn Ffiliffest, digwyddiad a gafodd ei gynnal yng Nghaerffili i ddathlu’r Gymraeg a threftadaeth Cymru.
Mae trydydd enillydd ymgyrch Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Gweddillion am Arian, wedi'i gyhoeddi.