Gorffennaf 2023
Mae amrywiaeth o weithgareddau wedi cael eu trefnu ar gyfer gwyliau haf yr ysgolion i ddifyrru plant a theuluoedd Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a'r Gymdeithas Tennis Lawnt (LTA) wedi cyhoeddi partneriaeth i fuddsoddi mewn cyrtiau tennis parciau cyhoeddus yn y Fwrdeistref Sirol er mwyn eu hadnewyddu. Ar y cyfan, bydd chwe lleoliad tennis yn cael eu hadnewyddu, gyda buddsoddiad o £377,828.22 yn helpu sicrhau bod cyfleusterau o safon ar gael i'r...
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cael ei wobrwyo unwaith eto am ei ymrwymiad i gynnal mannau gwyrdd ledled y Fwrdeistref Sirol.
Mae Canolfan Gymunedol y Fan, sy'n cael ei rheoli gan bwyllgor gwirfoddol, wedi bod yn darparu cymorth angenrheidiol i'r gymuned leol a phreswylwyr.
Mae pobl ifanc yn apelio at drigolion Caerffili i ymuno â'r mudiad ailgylchu
Bydd cynlluniau cyffrous i greu cyfleusterau cymunedol newydd ar safle hen ysgol uwchradd ym Mhontllan-fraith yn dechrau cael eu llunio fis nesaf.