Archif Newyddion

Chwilio Newyddion

Archif Newyddion
​Mae Safonau Masnach Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cael gwybod bod galwr diwahoddiad yn ardal Bargod yn cynnig gwneud gwaith i ail-chwistrellu patios.
Agorodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Lynne Neagle AS, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon yn swyddogol heddiw, ddydd Gwener 26 Ebrill 2024, ynghyd â gwesteion arbennig.
Yn anffodus mae cyn Faer poblogaidd Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi marw ar ôl brwydr hir gyda salwch.
Mae Colin a Ruth Williams o Glan-ddu Road, Trelyn wedi cael eu dedfrydu ar y cyd yn Llys Ynadon Casnewydd am fridio cŵn heb drwydded
Mae menter tai arloesol sydd wedi'i chydlynu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn parhau i drawsnewid bywydau ac atal digartrefedd.
Mae'r Cyngor wedi adrodd bod tunelledd ailgylchu gwastraff bwyd wedi cynyddu am y trydydd mis yn olynol, yn dilyn lansio eu treial 12 mis sy’n darparu bagiau cadi gwastraff bwyd dan do yn rhad ac am ddim i bob trigolyn.