Archif Newyddion

Chwilio Newyddion

Archif Newyddion
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi gwella llwyfan Treth y Cyngor ar-lein sydd ar gael i drigolion ei ddefnyddio i dalu eu bil Treth y Cyngor.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi prynu eiddo preifat i ddarparu tai ar gyfer teuluoedd a fyddai, fel arall, yn eu cael eu hunain yn byw mewn llety dros dro.
CCBC Councillors met on Tuesday evening (27/02/24) to agree the council’s budget for 2024/25, following a period of public consultation.
Ar 8 Chwefror 2024, plediodd dyn o Gaerffili yn euog yn Llys Ynadon Cwmbrân i gyhuddiadau yn ymwneud â lles anifeiliaid.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn falch o fabwysiadu Siarter Cymdeithas Clefyd Niwronau Motor (MNDA).
Mae Ras 10 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Llamau yn dychwelyd fel yr elusen noddedig swyddogol ar gyfer digwyddiad eleni ar ddydd Sul 12 Mai. Fel elusen flaenllaw sy'n ymroddedig i gynorthwyo pobl ifanc a menywod sy'n profi digartrefedd ledled Cymru, mae cyfranogiad Llamau yn ychwanegu dimensiwn ystyrlon i'r ras.