Archif Newyddion

Chwilio Newyddion

Archif Newyddion
Mae dau aelod o Dîm Cartrefi Gwag Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cael eu cydnabod yng Ngwobrau Rhwydwaith Cartrefi Gwag cenedlaethol eleni.
Caerphilly County Borough Council is looking for residents’ feedback on how natural areas within the county are managed, as green spaces across the county borough are being left to grow during spring and summer months to benefit ecosystems as part of the Nature isn’t Neat project.
25 Mai 2023
Mae diwrnod llawn hwyl gyda mynediad am ddim wedi’i drefnu ar Gaeau Owain Glyndwr, Heol y Cilgant, Caerffili ar ddydd Sadwrn Mehefin 10fed.
Mae cam cyntaf datblygiad tai newydd yn Llanbradach bellach wedi'i gwblhau, ac mae'r preswylwyr newydd wedi symud i mewn i'r tai i gyd.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cytuno i wneud Hysbysiad o Gynnig gyda'r nod o fynd i'r afael â thlodi tanwydd.
Roedd Ffair Fai Bargod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, a gafodd ei chynnal ar ddydd Sadwrn 13 Mai, wedi denu’r nifer mwyaf erioed o ymwelwyr i'r dref, gan wneud y digwyddiad yn llwyddiant anhygoel.