Ebrill 2023
Yn dilyn eu llwyddiant yng Ngwobrau Cenedlaethol Pysgod a Sglodion y Deyrnas Unedig 2023, lle cawson nhw eu cydnabod fel y gorau yng Nghymru, a’r ail gorau yn y Deyrnas Unedig gyfan, mae perchennog Fish Kitchen 1854 ar fin lansio ei fwyty pysgod a sglodion newydd ym Margod.
SPORTTAPE yw busnes teuluol, lleol sydd wedi cymryd bron degawd i gael llwyddiant dros nos.
Mae Safonau Masnach Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn atgoffa busnesau bwyd lleol i sicrhau eu bod nhw'n deall eu cyfrifoldebau o ran darparu gwybodaeth am alergenau bwyd.
Mae datblygiad tai newydd ar safle'r hen Lofa Penallta ger Hengoed, Caerffili nawr wedi'i gwblhau, gyda phreswylwyr wedi symud i mewn ac yn mwynhau eu cartrefi newydd.
Bydd trigolion ledled y DU yn dod at ei gilydd i roi help llaw a chymryd rhan yn The Big Help Out i nodi Coroni’r Brenin ym mis Mai.
Bydd digwyddiad yn cael ei gynnal ar ddydd Gwener 28 Ebrill am 3pm i agor man coffa newydd ym Mharc Lansbury.