News Centre

Prosiect yn codi ymwybyddiaeth am ddigartrefedd cudd

Postiwyd ar : 27 Ebr 2021

Prosiect yn codi ymwybyddiaeth am ddigartrefedd cudd
Mae fideo animeiddio byr wedi cael ei gynhyrchu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili sydd â'r nod o godi ymwybyddiaeth am ddigartrefedd cudd a mynd o un soffa i'r llall.
 
Mae'r prosiect wedi'i gynhyrchu gan y tîm Digartrefedd, Atal, Ymwybyddiaeth, Dargyfeirio (DAYD), sydd wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru, sy'n ffurfio rhan o Wasanaeth Ieuenctid y Cyngor. Prif ganolbwynt y tîm yw atal digartrefedd ieuenctid.
 
Hefyd, mae pecyn addysgol wedi'i gynhyrchu i gyd-fynd â'r fideo, i'w ddefnyddio mewn ysgolion a lleoliadau ieuenctid eraill. Mae cyllid ar gyfer y fideo wedi'i ddarparu gan Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Caerffili Saffach.
 
Yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth yn lleol a chyfeirio pobl ifanc at y gwasanaethau sydd ar gael i'w helpu nhw, mae'r prosiect hefyd yn cefnogi ymgyrch genedlaethol Llywodraeth Cymru i roi terfyn ar ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc yng Nghymru.
 
Dywedodd y Cynghorydd Ross Whiting, Aelod Cabinet y Cyngor dros Addysg a Chyflawniad, “Mae digartrefedd cudd, yn anffodus, yn broblem i lawer o bobl ifanc. Nod y prosiect hwn yw sicrhau bod pobl ifanc yn gwybod â phwy i gysylltu os ydyn nhw mewn perygl o fod yn ddigartref neu'n poeni am rywun maen nhw'n ei adnabod. Rydyn ni hefyd yn gobeithio, trwy godi ymwybyddiaeth ymhlith pobl ifanc, y bydd modd herio'r stigma sy'n gysylltiedig â digartrefedd.”
 

 
Cysylltwch â'r tîm DAYD ar 07876 358093 neu e-bostio DAYD@caerffili.gov.uk


Ymholiadau'r Cyfryngau