Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Etholiad Cyffredinol 2019

Y dyddiad ar gyfer yr etholiad cyffredinol nesaf yw 12 Rhagfyr 2019.

Mae Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi ei wneud gan ddwy etholaeth seneddol ‘llawn’, Caerffili ac Islwyn gyda’r rhan ogleddol o’r fwrdeistref sirol (cwm Rhymni uchaf) yn ffurfio rhan o etholaeth Merthyr a Rhymni.

Etholaeth Islwyn

Etholaeth Caerffili

Ydych chi wedi'ch cofrestru i bleidleisio?

I bleidleisio mewn unrhyw etholiad rhaid eich bod chi wedi cofrestru i bleidleisio. Hawdd a chyflym yw'r broses cofrestru, ac mae am ddim. Y cyfan sydd ei angen yw'ch rhif yswiriant gwladol. Cliciwch yma i gofrestru i bleidleisio.

Gweithgaredd

Dyddiad cau

Cofrestru i bleidleisio (os nad ydych eisoes wedi'ch cofrestru)

26 Tachwedd 2019

Ceisiadau pleidleisio drwy'r post

26 Tachwedd 2019

Ceisiadau pleidleisio drwy ddirprwy

4 Rhagfyr 2019

Cysylltwch â ni