Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Etholiad Seneddol Ewropeaidd 2019

Mae etholiadau Senedd Ewrop yn cael eu cynnal bob pum mlynedd ac mae  rhanbarth etholiadol Cymru yn anfon pedwar Aelod i Senedd Ewrop.

Prydain yw un o wyth gwlad – gan gynnwys Yr Almaen a Ffrainc – i ddefnyddio system "rhestr gaeedig". Felly rydych yn pleidleisio am blaid, yn hytrach nag unigolyn (er gall ymgeiswyr Annibynnol gael hawl i sefyll hefyd). Mae’r pleidiau eu hun yn penderfynu pwy sy’n mynd ar y rhestr ymgeiswyr ar gyfer y 12 rhanbarth etholiadol. Y rhai sydd ar y brig sydd â’r cyfle gorau o gael eu hethol. Y ffordd y mae seddi yn cael eu rhoi o fewn pob etholaeth Ewropeaidd yw drwy ddefnyddio’r D'hondt., sy’n ffurf o gynrychiolaeth gyfrannol.

Mae’r etholiadau nesaf fod digwydd yn 23 Mai 2019.

Cysylltwch â ni