FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Tir, eiddo a chyfleusterau 

Stay Connected

Gallwch nawr gofrestru am hysbysiadau e-bost. Rydym hefyd yn cynnig tanysgrifiadau i wasanaethau a newyddion arall y cyngor.

Cysylltu â ni

Yma fe welwch fanylion eiddo, safleoedd a thir sydd ar gael i'w gwerthu a'u gosod boed hynny ar gyfer datblygiad preswyl, safleoedd ac unedau masnachol neu ddiwydiannol, safleoedd ac unedau manwerthu, lleiniau garej, neu dir pori.

Unedau diwydiannol

Adeiladau swyddfa 

Eiddo Masnachol

Manwerthu

Tir - cyfle datblygu

Tir - pori

O bryd i'w gilydd, efallai y bydd gennym swm bychan o dir sydd ar gael ar gyfer pori. Rhywfaint o'r tir hwn yn cael ei ddal ar gyfer defnydd neu ddatblygiad yn y dyfodol a dim ond ar gael am gyfnod byr.

Arall

Cysylltwch â ni