Swyddfa Rithwir Tredomen

P’un a ydych yn dechrau neu eisoes yn rhedeg eich busnes o gartref, gall Swyddfa Rithwir Tredomen eich helpu i gadw eich gorbenion yn isel tra’n rhoi eich busnes ar y blaen – heb yr ymrwymiad ariannol i gontractau hirdymor a phrydlesi hir. 

Gallwch arbed ar gostau staffio a swyddfa ychwanegol drwy ddefnyddio’r rhith-swyddfa. 

Mae Swyddfa Rithwir Tredomen yn cael gwared ar rywfaint o'r pwysau o fod ar eich pen eich hun drwy gynnig gwasanaeth ffôn proffesiynol i chi - gan sicrhau bod rhywun bob amser yn ateb y ffôn pan fyddwch chi allan gyda'ch cwsmeriaid. 

Mae’r gwasanaethau sydd ar gael trwy’r swyddfa rithwir fel a ganlyn: 

Cyfeiriad busnes 

Mae hyn eich galluogi i ddefnyddio Canolfan Busnes a Thechnoleg Tredomen fel eich cyfeiriad busnes. Mae hyn yn cynnwys gwasanaeth trin post diogel lle caiff post mewnol ei storio a’i gadw i’w gasglu neu ei anfon ymlaen i gyfeiriad arall. Telir am y cyfleuster hwn yn fisol a chodir am wariant post ar gyfer anfon post ymlaen.

Gwasanaeth ffôn proffesiynol 

Caiff eich busnes rif ffôn uniongyrchol a bydd y derbynnydd yng Nghanolfan Busnes a Thechnoleg Tredomen yn ateb y ffôn ar ran eich busnes.

Mae eich rhif busnes wedi’i gysylltu â’r switsfwrdd yng Nghanolfan Busnes a Thechnoleg Tredomen ac wrth ganu, bydd enw eich busnes yn ymddangos ar y switsfwrdd a chaiff yr alwad ei hateb yn briodol. Gall negeseuon ffôn gael eu cymryd a'u hanfon ymlaen dros e-bost neu gall galwadau gael eu trosglwyddo i rif arall. Telir am y cyfleuster hwn yn fisol yn ogystal ag unrhyw gostau o ganlyniad i drosglwyddo galwadau. 

Cyfleusterau ffacs

Mae gwasanaeth derbyn ffacs ar gael. Mae’r gwasanaeth hwn yn defnyddio’r llinell ffôn a roddir i adran weinyddol Canolfan Busnes a Thechnoleg Tredomen. Codir am ffacsys fesul taflen a dderbynnir. 

Rhestr Prisiau 

Gwasanaeth

Amlder

Cost

Cyfeiriad busnes – anfon post ymlaen

 Mis calendr

 £30 wedi'i ailgodi

Gwasanaeth ffôn – trosglwyddo galwadau

 Mis calendr

 £30 wedi’i ailgodi

Cyfleusterau derbyn ffacs

Fesul taflen a dderbynnir

 20c

Cyfleusterau llungopïo

Fesul taflen a dderbynnir

 10c

I gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost i eiddobusnes@caerffili.gov.uk.

Cysylltwch â ni