83 Gerddi Grays, Graig-y-Rhaca

Arwynebedd: 39.7m2

Pris gofyn: Ar osod am £2,500 y flwyddyn 

Nodiadau: Adeilad cloi siop

Lleoliad: Mae'r eiddo wedi'i leoli yn Grays Gardens ym mhentref preswyl Graig-y-rhaca, Caerffili. 

Deiliadaeth: Gwahoddir cynigion i osod ar brydles fasnachol ar delerau i'w cytuno. Cynigir meddiant gwag.

Ymholiadau:

<< Gweld eiddo arall sydd ar gael