Swyddfeydd Llawr Cyntaf, Canolfan Busnes a Thechnoleg Tredomen, Parc Tredomen

Cyfeiriad a Lleoliad: Swyddfeydd Llawr Cyntaf, Canolfan Busnes a Thechnoleg Tredomen, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7FN | Map

Maint: 386 troedfedd sgwâr

Y pris gofyn: £19.00 y troedfedd sgwâr y flwyddyn = £7,334 y flwyddyn

Bond: Yn cyfwerth â dau fis rhent 

Ymholiadau: Cysylltwch â Michael Williams ar 01443 864142 /07842 319973
  willim21@caerffili.gov.uk

Ceisiadau: Cwblhewch a dychwelyd y profforma atodedig. Ar ôl ei dderbyn, cewch wybod am gyfle i weld yr eiddo.  Gofynnir i chi hefyd gyflwyno cynllun busnes/crynodeb gweithredol a thystiolaeth o sefyllfa ariannol eich busnes.

Graddfa Amser: Ceisir mynegiadau o ddiddorded ar gyfer yr eiddo hwn a bydd y Cyngor yn ymdrechu i gwblhau'r broses ymgeisio o fewn dau fis.

Y meini prawf allweddol a'r broses benderfynu: Bydd yr holl geisiadau yn cael eu hystyried gan y Rheolwr Cefnogi Busnes a Chyllid, uwch gynrychiolwyr o Dimau Cyllid ac Eiddo Corfforaethol y Cyngor ac Aelod y Cabinet dros yr Economi, Isadeiledd, Cynaliadwyedd a Hyrwyddwr Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, gyda'r penderfyniad terfynol yn cael ei wneud gan y Pennaeth Adfywio a Chynllunio.

Meini prawf ar gyfer sgorio ceisiadau

<< Gweld eiddo arall sydd ar gael
Contact us
  • Email Address
  • Telephone
  • Address