Toiledau cyhoeddus

Mae toiledau at ddefnydd y cyhoedd wedi eu lleoli yn yr adeiladau canlynol.

Defnyddiwch y map isod am fanylion pellach ac amseroedd agor.

 • Amgueddfa'r Ty Weindio
 • Bwthyn 'Full Moon', Parc Gwledig Cwm Sirhywi
 • Caffi Capel y Bedyddwyr, Argoed
 • Caffi Chat 'n' Snack
 • Caffi Chocolate Dragon
 • Caffi The Living Room
 • Caffi Tyfu
 • Canolfan Addysg Aberbargod
 • Canolfan Hamdden Bedwas
 • Canolfan Hamdden Caerffili
 • Canolfan Hamdden Cefn Fforest
 • Canolfan Hamdden Cenydd Sant
 • Canolfan Hamdden Heol-ddu
 • Canolfan Hamdden Pontllan-fraith
 • Canolfan Hamdden Rhisga
 • Canolfan Hamdden Sue Noake
 • Canolfan Hamdden Trecelyn
 • Canolfan Hamdden Tredegar Newydd
 • Canolfan Meddygol Court House
 • Canolfan Rhagoriaeth Chwaraeon
 • Canolfan Ymwelwyr, Caerffili
 • Canolfan Ymwelwyr, Ffordd Goedwig Cwmcarn
 • Capel a Hen Fynwent Rhisga
 • Elliot's Cafe 
 • Le Cafe
 • Llancaiach Fawr
 • Llyfrgell Aberbargoed
 • Llyfrgell Abercarn
 • Llyfrgell Abertridwr
 • Llyfrgell Bargod (gan gynnwys Gwasanaethau Cwsmeriaid)
 • Llyfrgell Bedwas
 • Llyfrgell Caerffili (gan gynnwys Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid)
 • Llyfrgell Coed Duon (gan gynnwys Gwasanaethau Cwsmeriaid)
 • Llyfrgell Llanbradach
 • Llyfrgell Nelson
 • Llyfrgell Oakdale
 • Llyfrgell Pengam
 • Llyfrgell Rhisga (gan gynnwys Gwasanaethau Cwsmeriaid)
 • Llyfrgell Rhymni
 • Llyfrgell Tredegar Newydd
 • Llyfrgell Ystrad Mynach
 • Mynwent Abercarn
 • Mynwent Bedwas
 • Mynwent Bedwellte
 • Mynwent Dan-y-graig
 • North Celynen Practice - Crumlin
 • North Celynen Practice - Newbridge
 • Parc Cwm Darran - Canolfan Ymwelwyr
 • Parc Cwm Darran - Gwersyllfa
 • Parc Gwledig Cwm Sirhywi
 • Parc Gwledig Penallta
 • Parc Gwledig Pwll Pen-y-fan
 • Parc Lles Abertridwr
 • Parc Morgan Jones, Caerffili
 • Parc Waunfawr - Ciosg a Gardd Gymunedol
 • Sefydliad y Glowyr, Coed Duon
 • Swyddfeydd Corfforaethol Ty Penallta (gan gynnwys Gwasanaethau Cwsmeriaid)
 • Y Ciosg, Parc Ystrad Mynach

Cliciwch yma ar gyfer Map Toiledau Cymru Gyfan Llywodraeth Cymru.

Cysylltwch â ni