Cymorth ariannol sydd ar gael yn ystod coronafeirws

Cynnwys:

 1. Gwybodaeth ynghylch coronafeirws 

 2. Gwasanaethau'r Cyngor yn ystod coronafeirws

 3. Ysgolion a dysgu cymunedol i oedolion

 4. Cymorth i gymunedau

 5. Cymorth i fusnesau

 6. Cymorth ariannol sydd ar gael yn ystod coronafeirws (y dudalen hon)

 7. Cyngor ynghylch symptomau, cadw pellter cymdeithasol a hunanynysu

 8. Newyddion a datganiadau ynghylch coronafeirws

 9. Covid-19 grants linked to business rate properties in Wales

 10. Council tax advice and assistance

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi rhoi amrywiaeth o ddulliau cymorth ychwanegol ar waith i helpu gweithwyr a hawlwyr budd-daliadau sy'n cael eu heffeithio gan coronafeirws.

Mae trefniadau arbennig yn cael eu rhoi ar waith ar gyfer pobl sy'n gweithio neu sy'n derbyn budd-daliadau ac sydd angen aros gartref (hunanynysu) neu sydd wedi'u heintio gan coronafeirws.

Mae cyngor manwl ar gael ar y dolenni canlynol:

Os hoffech chi siarad â rhywun yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili o ran cael rhagor o gyngor neu gymorth, ffoniwch 01443 866534.