Llyfrgelloedd a canolfannau hamdden 

Llyfrgelloedd

Cyfleusterau hamdden ar gau ar ôl 3.30pm dydd Gwener 20 Mawrth.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, rydyn ni wedi mynd ati mewn sawl ffordd i sicrhau bod modd i ni ddarparu amgylchedd diogel ar gyfer ein cwsmeriaid. Fodd bynnag, oherwydd lledaeniad cyfredol COVID-19 (coronafeirws newydd) a chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi'u diweddaru, rydyn ni wedi penderfynu cau ein holl gyfleusterau ar unwaith, hyd y gellir rhagweld. Nid oedd yn benderfyniad rhwydd, ond, ar hyn o bryd, mae'n rhaid i ddiogelwch ein defnyddwyr gael blaenoriaeth.

Canolfannau hamdden 

Cyfleusterau hamdden ar gau ar ôl 3.30pm dydd Gwener 20 Mawrth.

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, rydyn ni wedi mynd ati mewn sawl ffordd i sicrhau bod modd i ni ddarparu amgylchedd diogel ar gyfer sesiynau ymarfer corff a datblygu. Fodd bynnag, oherwydd lledaeniad cyfredol COVID-19 (coronafeirws newydd) a chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi'u diweddaru, rydyn ni wedi penderfynu cau ein holl gyfleusterau ar unwaith, hyd y gellir rhagweld. Nid oedd yn benderfyniad rhwydd, ond, ar hyn o bryd, mae'n rhaid i ddiogelwch ein defnyddwyr gael blaenoriaeth. 

O ystyried y penderfyniad i gau ein canolfannau hamdden, rydyn ni am roi sicrwydd i'n cwsmeriaid na fyddwn ni'n casglu taliad Debyd Uniongyrchol ar gyfer Aelodaeth na Gwersi Nofio ar 1 Ebrill. Bydd tanysgrifiadau misol ar ffurf arian parod yn cael eu hymestyn yn briodol ar ôl dychwelyd. Diolch am eich cefnogaeth barhaus.